Egiptas

Скачать реферат: Egiptas

Geografinė padėtis

Egiptas yra Afrikos Šiaurės Rytuose.Iš Šiaurės Egiptą skalauja Viduržemio jūra, iš Rytų - Raudonoji jūra. Šalies kaimynai: iš Vakarų - Libija, iš Pietų - Sudanas, iš Rytų - Izraelis.59 000km2 Egipto (iš Rytų) arba Sinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.

Geologinė sandara, reljefas, gamtiniai ištekliai

Egiptas yra ant senųjų platformų, kurioms 3-2 mln. metų. Tik kai kuriose vietose iškyla senųjų platformų skydai, bei Sinajaus pusiasalis yra baikalinės kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m. aukščiai. Yra al Kataros įduba(-133m.). Aukščiausia vieta - Katerinos kalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). Šalies Rytuose yra grabenų virtinė. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plokščių ribos. Egipte yra naftos, geležies, apatitų, fosforitų, urano gamtinių išteklių.

Klimato juosta, klimato bruožai

Egiptas yra atogrąžų ir subtropinėse klimato juostose. Išskyrus mažą Egipto plotą, esantį subtropinėje klimato juostoje, visoje šalyje yra sausa ir karšta. Ypač karšta būna 5-11 mėnesiais, nes saulės spinduliai krinta stačiausiai. O šiaurinėje Egipto dalyje, esančioje subtropinėje klimato juostoje drėgniau būna 11-5 mėnesiais, nes visos klimato juostos tarsi pasislenka link Šiaurės. Tada subtropinėje klimato juostoje vyrauja tropinis klimatas.

Gamtinė zona ir būdingi gamtos bruožai

Egiptas yra pusdykumių ir dykumų gamtinėje zonoje. 96% Egipto teritorijos užima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro ~3% Egipto ploto. Didžiausi plotai - pusdykumių ir dykumų dirvožemiai, tik prie Nilo ir Nilo deltoje yra aliuviniai dirvožemiai. Gyvūnija ir augalija skurdi, išskyrus oazėse. Gyvūnai ir augalai yra prisitaikę gyventi sunkiomis sąlygomis.

Gyventojai ir jų ūkinė veikla

1997m. Egipte buvo ~65 mln. žmonių. Islamas - oficiali Egipto religija. 90% egiptiečių yra musulmonai. Kiti -krikščionys koptai. 45% egiptiečių yra miestiečiai. 99% gyvena šalia Nilo ar jo deltoje. Išsilavinimas yra nemokamas, bet tik 51% pilamečių moka skaityti.

Įdomybės

Egiptas yra įdomus savo istorija, vietovėmis, kultūra ir žmonėmis. Žmonės Egipte gyvena vien dėl Nilo. Visas Egiptas yra dykumose. Tik Nilo slėnys ir delta nėra dykumingos. Nilas - ilgiausia pasaulio upė. Smarkūs potvyniai nusėsdavo didelius plotus derlingu dumblu. Dėl to plėtojosi žemdirbystė. Įtekėdamas į Viduržemio jūrą, Nilas sudaro milžinišką deltą.

Senovės Egiptas buvo labai turtingas. Todėl faraonai statydavo didelius savo kapus - piramides. Egipe yra apie 80 piramidžių. Apie 2700 m. pr. Kr. faraonas Džoseris pastatė pirmąją piramidę. Iš Gizoje esančių piramidžių didžiausia yra Cheopso piramidė. Jos aukštis 146 metrai. Šią piramidę dar gyvas pradėjo sau statytis faraonas Cheopsas. Piramidę statė 20 metų. Kita Egipto įžymybė - Sueco kanalas. Tai dykume einantis kanalas, tarp Viduržemio ir Raudonosios jūros. Šį kanalą keletą kartų yra užnešę smėliu, ir reikėdavo jį pagilinti, kad būtų tinkamas laivybai.